به منظور تسهیل ارائه خدمات دانشگاه ، تکریم ارباب رجوع و نظام مندی فرایند پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه سامانه مشاوره الکترونیک راه اندازی می گردد.
کاربران لازم است ابتدا در سامانه عضو شده و سپس به طرح سوالات خود بپردازند. سوالات دریافتی در اسرع وقت توسط مسئولین بررسی و پاسخ داده خواهد شد.پاسخ هر سوال به کاربری اعضا به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.

نام کاربری
کلمه عبور
     عضویت

ریاست دانشگاه
جناب آقای دکتر عزیز جوانپور

معاون اداری مالی
جناب آقای دکتر قاسم سامعی

معاون پژوهشی
جناب آقای دکتر پژمان محمدی

معاون آموزشی
جناب آقای دکتر علیرضا بنیادی

معاون علوم پزشکی
جناب آقای دکتر صالح سلیمی

معاون دانشجویی و فرهنگی
جناب آقای دکتر محمود بابازاده

معاونت عمران
جناب آقای دکتر کیوان فرزاد

مدیر کل روابط عمومی
جناب آقای علی گلابی

مدیر کل امور مالی
جناب آقای علیرضا شاه میرزا

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
سرکار خانم مهندس شراره احمدی

مدیر کل امور اداری
جناب آقای میرحبیب موسوی

مدیر کل امور حقوقی
جناب آقای فرزاد دیلمقانی زاده